Mühendislik Fakültesi


Kalite Politikamız

Kalite Politikamız;

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve idari süreçlerde etkin ve rekabetçi olmak, yüksek performansa odaklanmak, uluslararası tanınırlık ve saygınlığa ulaşmak için, etkin bir planlama, uygulama, izleme ve kontrol ile sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmektir.

 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik eğitim-öğretimi ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sanayi ile işbirliği içinde yürüterek, üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkıda bulunan bir fakülte olmaktır.

 

Misyon

Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını etkin yürüten, analiz ve sentez yapabilen, kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, disiplinler arası ve takım çalışmalarına yatkın, liderlik özellikleri taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimi ve deneyime sahip mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

 


Son Güncelleme : 17 Aralık Salı 2019
45