Mühendislik Fakültesi


İLMİ HUVİYET TESPİTİ SINAVI İPTAL DUYURUSU

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Mart 2020 tarih ve E.21113 sayılı yazısı ile, COVID-19 pandemisi dolayısıyla virüsün neden olabileceği yaşanması muhtemel olumsuzluklardan etkilenmemek için gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması amacıyla; Yükseköğretim Kurumlarınca alınacak tedbirlere ilişkin kararlar doğrultusunda, 11 Nisan 2020 tarihinde Fakültemizde yapılması planlanan “İlmi Hüviyet Tespit Sınavı” ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş olup, başvuru yapmış olan adayların hakları saklı kalmak suretiyle daha sonra belirlenecek olan sınav tarihi web sayfamızdan ilan edilecektir.

0