Mühendislik Fakültesi


Erasmus
ERASMUS Programı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları içinde yer alan Hayatboyu Öğrenme Programı’nın alt programlarından biri olup yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Erasmus programı kapsamında yer alan başlıca faaliyetler şunlardır:

 • Hareketlilik Faaliyetleri
  • Öğrenci Hareketliliği
   • Öğrenim hareketliliği
   • Staj hareketliliği
  • Personel Hareketliliği
   • Ders verme hareketliliği
   • Personel eğitimi hareketliliği
  • Hareketliliğin Organizasyonu
 • Erasmus Yoğun Dil Kursları
 • Yoğun Programlar
 • Hazırlık Ziyaretleri

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ (Student Mobility)

Erasmus Programı öğrenci değişimi iki şekilde uygulanmaktadır:

1. Öğrenim Hareketliliği (Student Mobility for Studies)
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar.

2. Staj Hareketliliği – Yerleştirme (Student Placement)
“Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Yerleştirme, en az 3 ay en fazla 12 ay olmak üzere gerçekleşmektedir. Ön lisans için bu süre en az 2 hafta olabilir.

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (Staff Mobility)
Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

1. Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Activities)
EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Erasmus Programı, EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlamaktadır.

2. Personal Eğitimi Hareketliliği (Staff Mobility for Training)
Erasmus Programı, EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlamaktadır.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?
Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.
Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987’den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir.  Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

PROGRAMDAN KİMLER NASIL FAYDALANABİLİR?
Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.
Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı’na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency – EACEA)  başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi – EÜB (Erasmus University Charter – EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli Erasmus programından faydalanabilir. Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmektedir.
2010-2011 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere, EÜB sahibi kurumların Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak bireylerinin:

  http://icerik.akdeniz.edu.tr/_dinamik/1.40.png);”>

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye’de yaşıyor olmaları gerekmektedir.

Hayatboyu Öğrenme Programı’nın ilk yılı olan 2007/2008 akademik yılından beri  tüm Avrupa’da 2000’den fazla yükseköğretim kurumu Erasmus programına katılabilmektedir. Alınan EÜBler, iptallerini gerektirecek bir durum olmadığı takdirde, 2013 yılına kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kurumlar, her yıl Komisyonun ilan ettiği son tarihe uygun olarak başvuruları açtığı tarihten itibaren başvuruda bulunabilirler.

ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ 

İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. İzzet Ufuk ÇAĞDAŞ
Makine Mühendisliği Doç. Dr. Hasan Erdem ÇAMURLU
Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Altunay PERENDECİ
Jeoloji Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Özgür AKTÜRK
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Hamza Feza CARLAK
Gıda Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Barçın KARAKAŞ BUDAK
Bilgisayar Mühendisliği Doç. Dr. Ümit Deniz ULUŞAR

Erasmus Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız….


Son Güncelleme : 21 Kasım Pazartesi 2016
41