Mühendislik Fakültesi


2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yıl/Yarıyıl Sonu Sınavları, Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavları ve Tek Ders Sınavına İlişkin Akademik Takvim

Değerli öğrencilerimiz; Yıl/Yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, bu sınavlara itiraz süreleri, mazeret sınavı ve tek ders sınavı takvimimiz için:

http://oidb.akdeniz.edu.tr/2019-2020-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-yilyariyil-sonu-sinavlari-yilyariyil-sonu-ikinci-sinavlari-ve-tek-ders-sinavina-iliskin-akademik-takvim/

 

Adı geçen tüm sınavlar daha önce de belirtildiği gibi yüz yüze değil, uzaktan sınav yöntemlerinden (proje, ödev, çevrimiçi vb.) biriyle yapılacaktır. Başarılar dileriz.

0