Mühendislik Fakültesi


BİRİM DIŞI UYGULAMA (STAJ) DUYURUSU

Değerli Öğrencilerimiz;

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, bu yıl yaşanan Covid-19 küresel salgın nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılının uzaktan öğretimle sürdürülmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda öğrencilerimizin Birim Dışı Uygulamalarını (Staj)” aşağıda belirlenen esaslar doğrultusunda yapabilmeleri 18.06.2020 tarih ve 06/01 sayılı Fakülte Kurul Kararı ile uygun bulunmuştur.

* Birim Dışı Uygulama (Staj) yapma imkanı bulunan öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığınca belirlenen salgın tedbirleri ve staj yapılacak işyerlerinde alınan önlemlere riayet ederek, gerekli kişisel sağlık tedbirlerini almaları koşuluyla Birim Dışı Uygulamalarını yapabilmelerine.

* Covid-19 küresel salgını nedeniyle staj yapabileceği uygun bir işyeri bulamayan mezun aşamasındaki öğrencilerin (Müfredatındaki tüm derslerin devam zorunluluğunu tamamlayan ve ilk yedi dönemden en fazla üç başarısız dersi olan) 2019-2020 Bahar dönemine mahsus olmak üzere; Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenecek kriterlere (ödev, sınav, proje vb. ölçülebilir değerlendirme araçları) uygun olarak 29 Haziran – 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle stajlarını yapabilmeleri uygun görülmüştür.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

0