Mühendislik Fakültesi


Farabi

FARABİ Değişim Programı; YÖK tarafından 2009 yılında başlatılmış ve prensip olarak aralarında “Farabi Değişim Protokolü” imzalamış üniversitelerin öğrenci değişimini mümkün kılan yurt içi değişim hareketliliğidir. Her yıl Ekim ve Mart aylarında ilana çıkılarak başvuruların alındığı ve öğrencilerin akademik başarılarını (genel not ortalamaları) dikkate alarak değişime fırsat veya hak tanıyan bir süreçtir.

Farabi Bölüm Koordinatörleri 

İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. İzzet Ufuk ÇAĞDAŞ
Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Altunay PERENDECİ
Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAĞLAR
Jeoloji Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Özgür AKTÜRK
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi  Yavuz UZER
Bilgisayar Mühendisliği Doç. Dr. Ümit Deniz ULUŞAR
Gıda Mühendisliği Dr. Öğt. Üyesi  Barçın KARAKAŞ BUDAK

Farabi Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız….


Son Güncelleme : 21 Kasım Pazartesi 2016
41