The International Conference on Engineering and Tecnology 2017

21.08.2017 – 23.08.2017 tarihleri arasında Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Hamza Feza CARLAK’ın yönetiminde düzenlenecek   ve bölüm öğretim üyelerinin de düzenlenmesine dahil olduğu uluslararası ” The International Conference on Engineering and Tecnology 2017” konferansı  web sitesine http://www.iares.net/Conference/ICET2017 adresinden ulaşabilirsiniz.

0

Misyon

Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını etkin yürüten, analiz ve sentez yapabilen, kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, disiplinler arası ve takım çalışmalarına yatkın, liderlik özellikleri taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimi ve deneyimine sahip mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik eğitim-öğretimi ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sanayi ile işbirliği içinde yürüterek üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkıda bulunan bir fakülte olmaktır.

İletişim

AÜ Mühendislik Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Konyaaltı Antalya
Tel: +90 242 310 6300(Dekanlık)
Tel: +90 242 310 6306
Translate »