Mühendislik Fakültesi


Doç. Dr. Ömer Halil ÇOLAK’ ın TÜBİTAK 1001 araştırma projesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Halil ÇOLAK’ ın “Tam yüz lezyonu olan yüz nakil adayı olgularda rezidü aktivite analizi ve plastisite ilişkisinin değerlendirilmesi” konu başlıklı proje önerisi,  TÜBİTAK 1001 araştırma projesi kapsamında kabul edilmiştir.

0