Avrupa Birliği Hibe Programlarına Proje Hazırlama Teknikleri Semineri

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu (CEUPA), Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (AKGİM) tarafından 12 Ekim 2016 Çarşamba günü 09:00-16:00 saatleri arasında Fakültemiz Amfi 2 Salonunda “AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ” semineri Öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

0

Misyon

Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını etkin yürüten, analiz ve sentez yapabilen, kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, disiplinler arası ve takım çalışmalarına yatkın, liderlik özellikleri taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimi ve deneyimine sahip mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik eğitim-öğretimi ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sanayi ile işbirliği içinde yürüterek üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkıda bulunan bir fakülte olmaktır.

İletişim

AÜ Mühendislik Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Konyaaltı Antalya
Tel: +90 242 310 6300(Dekanlık)
Tel: +90 242 310 6306
Translate »